Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza"

26-220 Stąporków

Niekłań Wielki ul. Szkolna 4

Tel: (41) 374-40-14

Adres

26-220 Stąporków


Niekłań Wielki ul. Szkolna 4


Tel: (41) 374-40-14


Statystyki

 • Odwiedziło nas: 186177
 • Do końca roku: 264 dni
 • Do wakacji: 75 dni

I Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

        I Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek   Niekłańskie Kolędowanie

                                                  Regulamin

I. Organizator I Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego „ Dobosza”
  w Niekłaniu Wielkim
 2. Termin zgłoszeń: do 20.12.2020
 3. Koordynator: Mariola Słoka

 II. Cele

 1. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz ich upowszechnianie poprzez podtrzymywanie obyczaju śpiewania kolęd i pastorałek.
 2. Promocja uzdolnionych dzieci oraz ich osiągnięć muzycznych
 3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci.

 

 

III. Uczestnicy

 1. W konkursie mogą wziąć udział soliści przedszkolni i szkolni z PSP w Niekłaniu Wielkim
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:
 • dzieci przedszkolne – kl. I, II, III
 • dzieci szkolne – kl. IV – VII

 IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Prezentacje konkursowe obejmują następujące formy:
 • wokalna
 • wokalno – instrumentalna (wykonanie z użyciem podkładu muzycznego bez słów)
 • wokalno – instrumentalna (z własnym akompaniamentem)
 1. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje tylko jedną polską kolędę lub pastorałkę, w  zależności od własnego uznania, (2 zwrotki i refren)
 2. Uczestnikom zabrania się w przygotowywanym repertuarze uwzględniania piosenek świątecznych.
 3. Nagranie w formie pliku wideo należy przesłać do 20 grudnia 2020r. mailem jako załącznik: na adres: muzasloka@gmail.com

V. Ocena

 1. W celu oceny prezentowanych występów powołana zostanie przez Organizatora Komisja Konkursowa, która dokona oceny wg ustalonych przez siebie kryteriów
  w oparciu o niniejszy regulamin. Werdykt Komisji jest niepodważalny. 
 2. Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
 • czystość śpiewu i wyrazistość wykonywanego tekstu,
 • dobór repertuaru do wieku wykonawcy
 • stopień trudności wykonywanego utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny.
 1. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie opublikowane na  stronie szkoły pspnieklan.szkolnastrona.pl dnia 22.12.2020r

VI.  Nagrody

 1. Laureatom konkursu zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody ufundowane przez   Radę Rodziców