Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza"

26-220 Stąporków

Niekłań Wielki ul. Szkolna 4

Tel: (41) 374-40-14

Adres

26-220 Stąporków


Niekłań Wielki ul. Szkolna 4


Tel: (41) 374-40-14


Statystyki

  • Odwiedziło nas: 152996
  • Do końca roku: 304 dni
  • Do wakacji: 115 dni

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021 - aktualizacja

Zmiana terminarza dodatkowych dni wolnych wynika z Rozporządzenia MEN  z dnia 27 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem jednostek systemu  oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Dyrektor ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej  im. ppor. Karola Niedzielskiego „Dobosza” w Niekłaniu Wielkim w roku szkolnym 2020/2021 po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

  • 2.11.2020 r. /poniedziałek/ Dzień Zaduszny
  • 25.05.2021 r.  /wtorek/ - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
  • 26.05. 2021 r. / środa/ - egzamin ósmoklasisty z matematyki
  • 27.05.2021 r./ czwartek /  - egzamin  ósmoklasisty z języka obcego
  • 28.05.2021r. /piątek/
  • 1.06.2021r.  /wtorek/ Dzień Dziecka
  • 4.06.2021 r. /piątek/ po Bożym Ciele