Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza"

26-220 Stąporków

Niekłań Wielki ul. Szkolna 4

Tel: (41) 374-40-14

Adres

26-220 Stąporków


Niekłań Wielki ul. Szkolna 4


Tel: (41) 374-40-14


Statystyki

 • Odwiedziło nas: 186104
 • Do końca roku: 264 dni
 • Do wakacji: 75 dni

Szczegółowy kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Publiczna Szkoła Podstawowa im.ppor.Karola Niedzielskiego „Dobosza” w Niekłaniu Wielkim

Szczegółowy kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Wrzesień

 • 1 września - rozpoczęcie roku szkolnego
 • 15 września - Rada Pedagogiczna - przedstawienie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021
 • 21-24 września - organizacyjne spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas (rotacyjnie zgodnie z planem , stacjonarne i on-line)
 • do końca  września

- test kompetencji dla uczniów klas czwartych z języka polskiego, matematyki

   i języka angielskiego

-  diagnoza wstępna dla uczniów klas pierwszych   

 • 29 września -  posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

Październik

 • 13 października –Dzień Edukacji Narodowej
 • Październik - Ślubowanie uczniów klas pierwszych

 

Listopad

 • 2 listopada –Dodatkowy Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 10 listopada –Święto Niepodległości w naszej szkole
 • 18-19 listopada - pół wywiadówki
 • Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
 • listopad - pierwszy próbny egzamin ósmoklasisty

 

Grudzień

 • do 21 grudnia - poinformowanie uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów     o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach zachowania
 • 21 grudnia - Konsultacje  on-line dla rodziców uczniów klas IV – VIII  zagrożonych oceną niedostateczną i oceną naganną z zachowania.
 • 23 - 31 grudnia - zimowa przerwa świąteczna

 

Styczeń

 • od 4 stycznia do 17 stycznia Ferie zimowe
 • do 22 stycznia - wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz ocen zachowania.
 • 26 stycznia - klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 29 stycznia – zakończenie I semestru

 

Luty

 • 1 lutego  Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • od 2 lutego do  4 lutego  - śródroczne spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas (rotacyjnie zgodnie z planem lub w formie zdalnej )
 • 12 lutego - Walentynki

 

Marzec

 •  próbny egzamin ósmoklasisty
 • 25 marca - Dzień otwarty/konsultacje on-line dla rodziców uczniów klas IV - VIII
 • Rekolekcje wielkopostne
 • Dzień Języków Obcych
 •  Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

 

Kwiecień

 • 1 - 6 kwietnia - wiosenna przerwa świąteczna
 • 21 kwietnia - spotkania z rodzicami (półwywiadówki), w formie zdalnej lub rotacyjne
 • 30 kwietnia - Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja /pogadanki, prelekcje w klasach

 

Maj

 • obchody Dni Europejskich
 • test kompetencji dla uczniów klasy trzeciej
 • 25-26-27 maj –egzamin ósmoklasisty 2021
 •  28 maja –dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 •  od 7 maja do 9 maja - spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas (rotacyjnie zgodnie z planem, lub w formie zdalnej )
 • do 25 maja - poinformowanie uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenach z zachowania

 

Czerwiec

 • 1 czerwca – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 3 czerwca - Boże Ciało
 • 4 czerwca –Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
 • czerwiec- próbny egzamin dla klas siódmych
 • do 17 czerwca - wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz ocen klasyfikacyjnych zachowania
 • 18 czerwca - klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 24 czerwca - uroczyste pożegnanie uczniów' klasy VIII
 • 24 czerwca - plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 25 czerwca - zakończenie roku szkolnego