middleT.jpg

Ważna informacja dla rodziców

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » Ważna informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice  oraz Drodzy Uczniowie !

 

 Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych.

 

 Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez:

  • e-larning /zakładka na  stronie internetowej szkoły /z przeznaczeniem do zdalnego nauczania poprzez zamieszczanie informacji i materiałów /karty pracy, zakresy zadań,ćwiczenia/przez nauczycieli przedmiotów dla każdej klasy;
  • wykorzystanie materiałów w postaci elektronicznej np. : dostępnych na stronach MEN, CKE i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych;
  • Zintegrowaną Platformę Edukacyjną  /epodręczniki/;
  • wykorzystanie platformy WSiP net;
  • idziennik;
  • inne komunikatory , sms-y, e-mail  

Rejestracja zajęć przez ucznia zgodnie ze wskazanym planem lekcji w danym tygodniu dla poszczególnej klasy jest potwierdzeniem zaangażowania ucznia w nauce zdalnej, obecności ucznia na zajęciach. 

 

Osiągnięcia ucznia w nauce będą monitorowane i podlegają ocenianiu.

Zmodyfikujemy w tym celu zasady oceniania na okres zdalnego nauczania.

 

Dyrektor szkoły informuje, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19  z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493),  uczniom zostaną przekazane  poniższe dokumenty:

 

1)    modyfikacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

2)    tygodniowy plan zajęć

Informuję, że pedagog szkolny i psycholog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów    i Państwa w godzinach :

Pedagog szkolny

8.30 – 13.00 w każdy dzień tygodnia       Kontakt z pedagogiem:

                                                                 tel. 883 365 263

                                                                 e-mail: mariusz.aneta@vp.pl

Psycholog szkolny

 Wtorek 9.00-12.00                   Środa 10.00-14.00                    Piątek 8.00- 12.00

                                                                 Kontakt z psychologiem:

                                                                 tel. 662 303 692

                                                                 e-mail: izajedyna@o2.pl

 

    Kontakt z sekretariatem szkoły jest ograniczony,  czas pracy sekretariatu :

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00  (tel. 41-3744014)

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym - szkolne boiska, sala gimnastyczna).

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: nieklan@interia.pl.

Kontakt z dyrektorem szkoły, Teresa Pokusa : 512 281 994                                                                                     

Kontakt z nauczycielami zostanie przekazany w harmonogramie konsultacji.

     Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji.

     Proszę również o wsparcie swoich dzieci.                                   

     Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

 Drodzy Uczniowie  - Pamiętajcie, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji !

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!

Z poważaniem  -Dyrektor szkoły


 

Strona głównaPoleć nasLista mailingowaNapisz do nas