middleT.jpg

Zasady zwrotu podręczników szkolnych

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » Zasady zwrotu podręczników szkolnych

 

Zasady zwrotu podręczników szkolnych

1.Uczniowie lub rodzice przychodzą do szkoły z kompletem podręczników (oprócz religii) według ustalonego harmonogramu.

BARDZO WAŻNE: PRZYJMOWANE BĘDĄ JEDYNIE CAŁE KOMPLETY PODRĘCZNIKÓW. BRAK CHOĆBY JEDNEGO,  SPOWODUJE ODMOWĘ ODBIORU PODRĘCZNIKÓW OD DANEGO UCZNIA.

W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY UZGODNIĆ Z NAUCZYCIELEM BIBLIOTEKI TERMIN PONOWNEGO ZWROTU KOMPLETU.

2.Uczniowie / rodzice oddający podręczniki oczekują w wyznaczonym  w harmonogramie czasie przed wejściem do szkoły od strony  boiska szkolnego zachowując odstęp                                  (co najmniej 1,5m).

3.Przy stoliku może stać tylko jedna osoba.

4.Od uczniów / rodziców oddających podręczniki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz rękawiczek ochronnych.

5.Między bibliotekarzem  a uczniem / rodzicem należy zachować bezpieczną odległość (minimum 1,5 m).

6.Uczniowie / rodzice podchodzą pojedynczo do biurka.

7.Podręczniki będą odbierane przez  nauczyciela biblioteki oraz   wychowawcę,  który sprawdza stan oddawanych podręczników, wszyscy zaopatrzeni w maseczki i rękawiczki ochronne.

8.Podręczniki i oddawane książki zostaną  zapakowane w kartony, opisane i zaniesione na magazyn biblioteki w celu odbycia kwarantanny, trwającej przez całe wakacje.

9.W przypadku jeśli uczeń chce zatrzymać lub wypożyczyć książkę na wakacje zgłasza to nauczycielowi bibliotekarzowi.

10. Klasy VIII zobowiązuje się do oddania wszystkich wypożyczonych książek.

11.Jeśli uczeń poczuje się źle, natychmiast informuje o tym nauczyciela.

12.O zwrot podręczników i książek z klas I – IV proszeni są rodzice.

Drodzy Rodzice!

Bardzo prosimy o dopilnowanie dzieci, aby zwróciły podręczniki zgodnie z powyższym harmonogramem.

Prosimy o zdjęcie okładek z książek.  Pozostawiamy jedynie przyklejone okładki, ponieważ w większości przypadków po ich oderwaniu podręcznik ulega zniszczeniu. Za uszkodzenie uznaje się: zalanie książki płynem, popisanie długopisem lub kredką, brakujące lub podarte strony podręcznika, brak okładki. Taki podręcznik należy odkupić.

Z biblioteką szkolną należy rozliczyć się do 25.06.2020r. (czwartek) zgodnie z harmonogramem zwrotów.

Zwrot podręczników jest obowiązkowy według ustalonego harmonogramu.

Biblioteka nie przewiduje dodatkowego terminu.

HARMONOGRAM

 

Klasa

Data

Godzina

IV

VII

19.06.2020

Piątek

 

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

VIIIa

VIIIb

22.06.2020

Poniedziałek

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

VIa

VIb

23.06.2020

Wtorek

11.00 – 12.00

12.00-13.00

I  

II

III a

III b

24.06.2020

Środa

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00

V a

V b

25.06.2020

czwartek

11.00- 12.00

12.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona głównaPoleć nasLista mailingowaNapisz do nas