middleT.jpg

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021


Charakterystyka środków do dezynfekcji


Trisept MIX


Trisept MAX


ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

 


KOMUNIKAT!


 

ODWOZY UCZNIÓW

 

Uwzględniając prośby rodziców i możliwości organizacyjne szkoły informuję, że od dnia 7.09.2020 r uczniowie, którym nie przysługuje dowożenie do szkoły ze względu na odległość od miejsca zamieszkania niższą niż 3 km (kl. 0-IV) oraz niższą niż 4 km. (kl. V-VIII) mogą odjechać autobusami szkolnymi

 

- po 6 godz. lekcyjnej – godz.13.40.

 

- po 7 godz. lekcyjnej – godz.14.35.

 

- po ósmej godz. lekcyjnej we wtorki-godz. 15.25., środa – godz. 15.25.

 

Dyrektor

 

Teresa Pokusa
Informacja dla rodziców dotycząca czasu trwania przerw

 i godzin zakończenia zajęć


ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH


PROCEDURY KORZYSTANIA Z AUTOBUSU SZKOLNEGO


LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

 

UWAGA !

 

Sytuacja epidemiczna spowodowana COVID-19 w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

Ze względu na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa (dystans społeczny) w autokarze i świetlicy,  dowozem szkolnym (przywóz i odwóz ) objęci będą tylko uczniowie uprawnieni do dowozów (klasy 0-IV -powyżej 3 km                                   od miejsca zamieszkania , klasy V-VIII - powyżej 4 km od miejsca zamieszkania).

 

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i powiecie koneckim oraz wynikających obostrzeń, uczniów obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną w ogólnodostępnych przestrzeniach szkoły ( np. hole, korytarze).  Po przybyciu do wyznaczonej sali uczeń zdejmuje maseczkę.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa prosimy osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły o zakrycie ust i nosa własną maseczką.

 

Zarówno rodzic jakczeń zobowiązani sdo zdezynfekowania rąk płynem znajdującym się przy wejściach do szko

Dyrektor

 

Teresa Pokusa

adresy e-mail nauczyceli


 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW


WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE OD 1 WRZEŚNIA


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY 


Dziennik elektroniczny

 

Strona głównaPoleć nasLista mailingowaNapisz do nas