middleT.jpg

O szkole

Jesteś tu: » Strona startowa » O szkole

 

Historia szkoły

 

1880 1883   powstała szkoła podstawowa w Niekłaniu. Na budynek szkolny przeznaczono czworak dworski. Ówczesnym pedagogiem był Piotr Piętek. Liczba dzieci wynosiła 40. Uczono 5 dni w języku rosyjskim, a 1 dzień w języku polskim.

1889   zbudowano  nowszą szkołę obok Kościoła św. Wawrzyńca.

1905   rozpoczęto nauczać 5 dni w jęz. polskim, a 1 dzień po rosyjsku.

1908 - 1919   kolejno pracownikami szkoły byli: Koziarski, Krajeński, Osuchowa, Stanisław Dobrowolski oraz Irena Pysiakowska.

1920 - 1926  kierownikami szkoły byli: Stanisław Bytnar, Tadeusz Sikora oraz Stanisław Wilk. Powstała klasa VII.

1930 -1939  dobudowano trzy sale lekcyjne.

1939 - 1945  organizowano w domach komplety tajnego nauczania. Nauczali: Jan i Józefa Michniewscy, Janina Nowińska, Jadwiga i Stanisław Wilk.

1945 - 1956   po wyzwoleniu uruchomiono nowa szkołę. Kolejno kierowali niš: Michał Nowiński, Maria Bar, Władysław Śliwiński, Stanisław Plewszczyk.. Szkoła liczyła 13 oddziałów.

1966 - 1967  wprowadzono do szkolnictwa klasę VIII.  

1971 - 1972 - funkcje kierownika szkoły pełniła Lucyna Nowak

1972   funkcję kierownika objął Wiesław Wiechecki, który wraz z Komitetem  Budowy Szkoły czynił usilne starania o wybudowanie nowego budynku. Cel ten został zrealizowany przy wydatnej pomocy społeczeństwa.

7 listopada 1979  odbyły się pierwsze zajęcia w nowych pomieszczeniach.

1985 - 1987   funkcję dyrektora pełnił Andrzej Piętowski.

1987 -2002   dyrektorem placówki był Zbigniew Ferensztajn.

11 listopada 1989   szkole podstawowej nadano imię ppor. Karola Niedzielskiego ,,Dobosza.

25 listopada 1995   szkole podstawowej ufundowano sztandar.

1999   powstał Zespół Szkół Publicznych, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. W kolejnych latach wcielono do zespołu szkoły w Wólce Zychowej i w Wielkiej Wsi

2 stycznia 2002  obowiązki dyrektora zostały powierzone Barbarze Mogielskiej.

2003 -2007 dyrektorem została Eliza Gręda

2007  Dyrektorem ZSP w Niekłaniu Wielkim została pani Teresa Pokusa, która pełni tę funkcję obecnie. Wicedyrektorem jest pani Elżbieta Ślusarczyk.

 


Strona głównaPoleć nasLista mailingowaNapisz do nas