Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza"

26-220 Stąporków

Niekłań Wielki ul. Szkolna 4

Tel: (41) 374-40-14

Adres

26-220 Stąporków


Niekłań Wielki ul. Szkolna 4


Tel: (41) 374-40-14


Statystyki

  • Odwiedziło nas: 153053
  • Do końca roku: 304 dni
  • Do wakacji: 115 dni

Procedury korzystania z autobusu szkolnego

Załącznik 1

do Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2020

z dnia 31.08. 2020 r.

 

PROCEDURA   W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z AUTOBUSU SZKOLNEGO PODCZAS PRZEWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁY W OKRESIE TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA     (COVID-19) W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  1. Przed rozpoczęciem kursu autobus szkolny został umyty,
    a wszystkie elementy wyposażenia takie jak np. poręcze, uchwyty, klamki, podłokietniki zostały zdezynfekowane środkiem dezynfekującym.

.

2. Przy wejściu do autobusu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Opiekun dowozu dopilnuje, aby każdy wsiadający uczeń zdezynfekował dłonie oraz miał zakryty nos i usta podczas przejazdu.

3. Obowiązek zakrywania ust i nosa podczas przejazdu dotyczy wszystkich pasażerów autobusu (kierowcy autobusu, opiekuna dowozu i uczniów)

4. W autobusie znajduje się wyłącznie kierowca autobusu, opiekun dowozu oraz uczniowie objęci dowozem wskazani przez dyrektora szkoły.

5. Przystankiem początkowym i końcowym kursu jest plac przy szkole.  Opiekun dowozu poinformuje uczniów przebywających w autobusie szkolnym,
przed każdym zatrzymaniem na przystanku , że autobus zbliża się do przystanku i należy opuszczać autobus pojedynczo z zachowaniem odpowiedniego odstępu.

6. W przerwie między kursem dowozu i odwozu uczniów, kierowca autobusu dokona ponownej dezynfekcji wszystkich elementów wyposażenie,
o których mowa w pkt 1.

7. Podczas odwozu mają zastosowanie pkt 1 – 4.

8. Autobus należy opuszczać pojedynczo z zachowaniem bezpiecznego odstępu.