Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppor. Karola Niedzielskiego "Dobosza"

26-220 Stąporków

Niekłań Wielki ul. Szkolna 4

Tel: (41) 374-40-14

Adres

26-220 Stąporków


Niekłań Wielki ul. Szkolna 4


Tel: (41) 374-40-14


Statystyki

  • Odwiedziło nas: 152945
  • Do końca roku: 304 dni
  • Do wakacji: 115 dni

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  Zgodnie z § 5 ust. 1   Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej , Rady Rodziców , Samorządu Uczniowskiego Dyrektor ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej  im.ppor.Karola Niedzielskiego „Dobosza” w Niekłaniu Wielkim w roku szkolnym 2020/2021

 

  • 2.11.2020 r. /poniedziałek/ Dzień Zaduszny
  • 4.01.2021r./ poniedziałek/
  • 05.01.2021 r. / /wtorek/
  • 25.05.2021 r.  /wtorek/ - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
  • 26.05. 2021 r. / środa/ - egzamin ósmoklasisty z matematyki
  • 27.05.2021 r./ czwartek /  - egzamin  ósmoklasisty z języka obcego
  • 4.06.2021 r.- po Bożym Ciele /piątek/

     Zgodnie z § 6Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 ze zm.) informuje się  nauczycieli, uczniów i rodziców o dokonanych ustaleniach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W dniach, o których mowa powyżej , szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

Pozytywnie zaopiniowano w dniu 29.09.2020 r. przez :    Radę Rodziców      Radę Pedagogiczną oraz  Samorząd Uczniowski.