middleT.jpg

Materiały do ćwiczeń,kl. 8a. 16.04.2020 r

Jesteś tu: » Strona startowa » Logopedia » Materiały do ćwiczeń,kl. 8a. 16.04.2020 r

Poniedziałek 16.04.2020

logopedia kl. 8a

Temat:   Rozumienie tekstu czytanego

Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania.

Tekst I

Małżeństwo Jadwigi i Jagiełły zawarte 18 lutego 1386 roku oraz jego następstwa spowodowały zmianę całego układu sił w Środkowej i Wschodniej Europie. Jadwiga słynęła ze swej urody. Prowadziła ruchliwy tryb życia, lubiła zabawy, tańce, reprezentacyjne uczty, stroje, klejnoty i futra. Współcześni podkreślali jej wielką dobroć i fakt, że nie umiała odmówić proszącym. Wśród licznych fundacji królowej specjalne miejsce zajmował Uniwersytet Krakowski, któremu w testamencie zapisała ogromne sumy. Była hojna dla ubogich i często odwiedzała chorych. Powszechnie podziwiano jej pobożność. Bogobojny tryb życia monarchini sprawił, że w Polsce zaczęto mówić o cudach przez nią dokonanych. W kamieniu, na którym oparła nogę, miał powstać odcisk stopy, a topielec Król pomimo braku wykształcenia nie był prymitywny. Cała jego biografia wskazuje, że należał do polityków dużego formatu podejmujących decyzje o epokowym znaczeniu. Miał zamiłowania artystyczne: lubił malarstwo cerkiewne i muzykę. Dla żony było najprawdopodobniej istotne, że zupełnie nie pił i miał dość zgodny charakter. Był jednak drażliwy na punkcie własnej osoby i łatwo podejrzewał ludzi o złe zamiary. Namiętnie polował oraz często jeździł po Polsce i Litwie, w związku z czym rozstawał się z małżonką na długie okresy. Był średniego wzrostu, wątłej postawy i słynął z rzadkiej w owych czasach czystości (codziennie kąpał się w łaźni). Nic nie wiadomo o tym, aby pomiędzy parą monarszą dochodziło do sporów w sprawie pełnienia władzy. W ich osobach Polska miała wówczas jednocześnie dwóch królów, przy czym Andegawenka była ostatnim dziedzicznym władcą kraju. Zachowały się dokumenty wystawiane zarówno wspólnie przez obojga małżonków, jak tylko przez żonę lub (najliczniejsze) tylko przez męża. Kancelaria państwowa była w rękach Władysława załatwiającego większość spraw bieżących. Natomiast w zagadnieniach związanych z dziedziczeniem występowała wyłącznie królowa. W chwilach trudnych wspierała ona całym swym autorytetem męża, np. nakazując 3 grudnia 1387 roku mieszczanom krakowskim, aby przysięgli królowi wierność podobną jak i jej samej. Na co dzień rządził mąż, lecz w sprawach najważniejszych wypowiadała się także żona. Jednak na tle stosunku do Krzyżaków dochodziło między małżonkami do poważnych nieporozumień. Niewątpliwą zasługą Jadwigi było uchronienie Polski od wojny, do której kraj nie był jeszcze przygotowany, a gdy wybuchła, zakończyła się wspaniałym zwycięstwem Jagiełły.

Na podstawie książki Edwarda Rudzkiego, Polskie królowe, Warszawa 1990.

 

1. Skutkiem małżeństwa Jadwigi z Jagiełłą było

A. odzyskanie Pomorza przez Polskę.

B. zawarcie pokoju w Toruniu.

C. zrealizowanie unii polsko-litewskiej.

D. złożenie hołdu przez Prusy.

2. Za cudowny uczynek Jadwigi uznawano

A. uchronienie kraju przed wojną.

B. przywrócenie do życia topielca.

C. wspomaganie chorych ludzi.

D. małżeństwo z Jagiełłą.

3. Z Tekstu I wynika, że jedną z najważniejszych wartości była dla Jadwigi

A. uległość

B. uroda.

 C. sława.

D. wiara.

4. Jagiełło wyróżniał się spośród ludzi sobie współczesnych tym, że

A. interesował się sztuką.

 B. dbał o higienę.

C. nie ufał ludziom.

D. lekceważył dworską etykietę.

5. Decyzją Jagiełły o epokowym znaczeniu było

A. przyjęcie chrześcijaństwa przez Litwę.

B. użycie artylerii pod Grunwaldem.

C. odstąpienie od oblężenia Malborka.

D. ustanowienie Witolda następcą tronu.

6. Królewscy małżonkowie różnili się w poglądach dotyczących

A. postawy mieszczan krakowskich.

B. kierowania kancelarią.

C. kwestii dziedziczenia.

D. stosunków z Krzyżakami.

7. Co umacniało związek monarszej pary?

A. Zamiłowanie do polowań. B. Podróże po Polsce.

C. Wspólne sprawowanie władzy. D. Spokojny tryb życia.

 

 

 

 

Strona głównaPoleć nasLista mailingowaNapisz do nas